Shipment and Warranty

Verzending

Wij bieden GRATIS verzending op alle producten op de Pneukraft website!

Retouren en garantie

Wij bieden 2 jaar garantie op alle producten!

Deze garantie dekt de reparatie of volledige vervanging van het defecte artikel. Reparatie of vervanging wordt naar eigen goeddunken uitgevoerd. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, zal het door ons worden voltooid, of naar onze keuze, worden besloten om het geleverde product te repareren of te vervangen.

Om in aanmerking te komen voor de garantie dient u het artikel naar ons te verzenden, met de originele factuur en ingevuld RMA-document, met vermelding van uw klacht of defect. De verzendkosten tijdens of na de garantieperiode zijn altijd voor rekening van de klant. Neem contact met ons op voordat u een artikel retourneert.

Uw garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik, schade aan (over)verwarming door warmtebronnen of het blootstellen van een artikel aan overmatig vocht, hitte, kou of droogte, of als het artikel wordt gerepareerd of handelingen zijn uitgevoerd door onbevoegden, of als de artikelen worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ontworpen, of schade als gevolg van brand, blikseminslag, natuurrampen, enzovoort. Deze garantie dekt ook geen onderdelen die moeten worden gerepareerd of vervangen in overeenstemming met algemeen aanvaarde slijtage.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan u of een derde partij door gebruik van een door ons geleverd product. Evenmin zijn directe of indirecte kosten of schade als gevolg van het niet goed functioneren van een artikel verhaalbaar.

Hoe kan ik een artikel retourneren?

Als u goederen naar Pneukraft wilt retourneren, dient u de volgende procedure in acht te nemen:

Neem contact op met Pneukraft via e-mail (info@pneukraft.com) en leg het probleem of defect uit. Onze klantenservice zal uw aanvraag analyseren en bepalen of de retourzending kan worden geaccepteerd met de gestelde voorwaarden (zie garantie). Als de retourzending is geaccepteerd, ontvangt u een RMA-document en een RMA-nummer. Hierna kan het artikel naar ons teruggestuurd worden. Retourzendingen zonder RMA-nummer of uitdrukkelijke toestemming (via e-mail) van Pneukraft worden door ons geweigerd.

Als een artikel onder de garantie valt en het defect te wijten is aan een ontwerpfout, dan heeft u recht op de reparatie van uw apparaat. Als het artikel niet te repareren is, wordt het op onze kosten vervangen door een identiek artikel, of in ieder geval een vergelijkbaar artikel, en aan u geretourneerd.

Het verzenden van het apparaat naar ons servicecentrum is altijd op kosten van de verzender.

Een geretourneerd artikel moet de volgende artikelen bevatten:

  • Het gereinigde apparaat met alle bijgeleverde accessoires en onderdelen.
  • De originele en onbeschadigde verpakking inclusief beschermingsmateriaal.
  • De aankoopfactuur en ingevuld RMA-document.

Beschouwingsperiode

U heeft een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen, beginnend op de dag na ontvangst van uw bestelling. Tijdens de afkoelingsperiode heeft u het recht om de bestelde artikelen te controleren op kwaliteit en prestaties, bijvoorbeeld door te controleren of het artikel voldoet aan de beschrijving. Indien de artikelen tijdens de afkoelingsperiode gebruikt worden en beschadigd zijn of indien de artikelen tekenen van slijtage vertonen, zodat wij ze niet meer "als nieuw" kunnen verkopen nadat u het artikel aan ons heeft teruggestuurd, kunnen wij deze retourzending niet accepteren.

Indien u gebruik wilt maken van de afkoelingsperiode, dienen de geleverde artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen onbeschadigd, met alle geleverde accessoires en in de originele verpakking, samen met een kopie van de factuur en een ingevuld RMA-document, naar ons teruggestuurd te worden.

Neem contact met ons op voordat u een artikel retourneert, wij zorgen dan voor een RMA-document en -nummer. Het transport is altijd voor rekening en risico van de klant. Indien u niet meer beschikt over de originele en ongeopende verpakking waarin wij de artikelen hebben verzonden (inclusief beschermende artikelen zoals luchtkussens, schuimrubberen lakens, etc.), komen de artikelen niet in aanmerking voor retournering. Ook gebruikte of beschadigde artikelen, waarvan u op het moment van levering geen schade heeft gemeld, kunnen niet worden geretourneerd. Eventuele klachten over leveringen moeten binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen worden ingediend en dienen schriftelijk te worden ingediend. De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.